De vrienden van Crossroads

Vaste sessie-bezoekers Jan Rotte en Paul de Graaf hebben het initiatief genomen een clubje "Vrienden van Crossroads" op te richten.Een club van mensen die de Crossroadssessies een warm hart toedragen en die trachten door middel van het verwerven van fondsen de toekomst van de sessies veilig te stellen. Jan en Paul gaan trachten zoveel mogelijk mensen te werven om Crossroads financieel te steunen en daarmee het voorbestaan van de akoestische sessies veilig te stellen. Inmiddels is er een bankrekening geopend onder nummer NL84ABNA0428656307. Voor 15 euro per jaar mag u zich Vriend van Crossroads noemen. Jan en Paul zoeken ook nog enkele sponsors. Wilt u zich ook graag Vriend van Crossroads gaan noemen, of wilt u graag meer informatie over de sponsormogelijkheden: Stuur ons s.v.p. even een mailtje info@crossroadsradio.nl

Wij danken al onze vrienden en sponsors
De steunpilaren van Crossroads

Member of

   Follow crossroads_nl on Twitter
 

© Crossroad Copyright 2004-